Preskocit navigáciu

Bojová zástava 2.mb


    Bojová zástava 2. mechanizovanej brigády

Na základe Rozkazu Prezidenta Slovenskej republiky zo dňa 16. apríla 2010 podľa ustanovenia § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov bola vojenskému zväzku – 2. mechanizovanej brigáde zapožičaná bojová zástava.
bojová zástava upravená
          Prezident SR  republiky zapožičal 2.mechanizovanej brigáde bojovú zástavu za výborné výsledky v bojovej príprave, za kvalitné zabezpečovanie intenzívneho výcviku priamo podriadených útvarov a jednotiek, za príkladnú pomoc pri odstraňovaní živelných pohrôm a katastrof vo východoslovenskom regióne, ako aj za výborné plnenie úloh v operáciách medzinárodného krízového manažmentu, čím ocenil príslušníkov 2.mb, ktorí sa svojou vysokou úrovňou, odbornou a profesionálnou pripravenosťou dôsledne podieľajú na zabezpečení úloh spojených s obranou Slovenskej republiky.
        Slávnostný akt zapožičania bojovej zástavy 2. mechanizovanej brigáde sa uskutočnil pri príležitosti 10. výročia vzniku 2. mechanizovanej brigády  1. októbra 2010 na Námestí legionárov v Prešove. Bojovú zástavu odovzdal do rúk odchádzajúceho veliteľa brigádneho generála Ondřeja Novosada náčelník generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Ľubomír Bulík. Následne, počas symbolického aktu odovzdania velenia, odovzdal odchádzajúci veliteľ bojovú zástavu, prostredníctvom veliteľa pozemných síl OS SR generálmajora Jána Salaganiča, novému veliteľovi 2. mechanizovanej brigády plukovníkovi generálneho štábu Karolovi Navrátilovi. 

        Bojová zástava, tento symbol vojenskej cti a statočnosti, nech prispeje k posilneniu hrdosti príslušníkov vojenského zväzku – 2. mechanizovanej brigády Prešov na národné a vojenské tradície ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Skočiť na menu


Share